Fritidshusförsäkring

Hedvig.com är en ny modern utmanare inom försäkringar som fått väldigt goda omdömen hos Trustpilot.com. Här kan du teckna marknadens bästa hemförsäking och skydda din villa, bostadsrätt eller hyresrätt.

4,8 / 5 hos Trustpilot.com

Drulleförsäkring ingår i priset

20 % billigare än konkurrenterna

Ingen bindningstid

Jämför fritidshusförsäkringar

Att hitta en fritidshusförsäkring är inga problem, det kräver dock lite research för att hitta en försäkring till rätt pris. Genom att person- och fastighetsuppgifter för objektet kan du snabbt och enkelt få ett pris För fastighetsuppgifter behövs oftast både en fastighetsbeteckning och fastighetens adress. Det tar högst 5 minuter för dig att fylla i formuläret och du kan spara många tusen kronor, varje år! Du får svar inom några minuter vad just din fritidshusförsäkring kostar.

försäkring till din sommarstuga

Vad är en fritidshusförsäkring?

En fritidshusförsäkring försäkrar ditt fritidshus/semesterhus mot skador på fastighet och byggnad. Skulle det uppstå en brand och ditt fritidshus brinner upp, eller vattenledningarna fryser sönder vintertid så har du försäkringsersättning att hämta. En fritidshusförsäkring täcker dels tomten och byggnaden, precis som en vanlig villaförsäkring. Fritidshusförsäkringen kan även täcka lösöret, dvs de möbler och saker som finns i huset. Råkar du ut för inbrott och stöld i ditt fritidshus, kan du få skälig ersättning för de saker som blivit stulna och förstörda vid inbrottet. Se bara till att du uppfyller villkoren för lås och skydd vid din fastighet, annars riskerar du att inte få någon ersättning. Kolla upp vad fritidshusförsäkringen täcker och ersätter vid eventuella skador och förluster!

En fritidshusförsäkring består oftast av skydd för:

 • Skador på egendom.
 • Ansvar om du blir krävd på pengar av någon.
 • Juridiska kostnader om du behöver det.

Självrisk för fritidshusförsäkring

När olyckan varit framme och du behöver utnyttja din fritidshusförsäkring får du vara beredd på att betala en självrisk för att få ut din ersättning. Självrisken kan elimineras med speciella självriskförsäkringar, men det är troligtvis endast ett fåtal som utnyttjar den eventuella möjligheten till att slippa undan självrisken om något hänt.

Möss och ohyra i fritidshus

Eftersom fritidshus ofta står tomma en stor del av året, är det naturligt att det blir hemvisten för möss och annan sorts ohyra. Dessa små odjur kan orsaka skador på ditt hus eftersom de gnager på allt som kan användas till att bygga bo och ta sig igenom hinder för att komma åt matförråd. Det är inte alls ovanligt att möss gnager på kablage och vattenledningar vilket kan leda både till brand och vattenläckage. För att skydda sig mot det bör man förvissa sig om att fritidshusförsäkringen täcker för sådana angrepp.

Om fritidshusförsäkringen

En fritidshusförsäkring är en försäkringslösning för dig som äger en sommarstuga eller annan typ av fritidshus. Försäkringen är tänkt att ge ett skydd mot vanligt förekommande skador på byggnad och tomtmark. På så sätt kan fritidshusförsäkringen i princip jämföras med en villabyggnadsförsäkring för en permanentbostad. Fritidshusförsäkringen omfattar normalt tre olika försäkringsmoment, nämligen egendomsskydd, ansvarsförsäkring och rättsskydd.

Egendomsskydd

Försäkringsmomentet om egendomsskydd täcker normalt skador på fritidshuset, andra byggnader som är medtagna på försäkringsbrevet (garage, uthus och liknande), tomtmark, brygga samt fasta tillbehör till hus och tomt (staket, flaggstång, med mera). När det handlar om lösöre täcker försäkringen skador på och förlust av saker som du och dina familjemedlemmar förvarar i fritidshuset. Övriga förluster och skador ersätts normalt inte. Bilar och andra motordrivna fordon som parkeras på tomten samt båtar som man använder i anslutning till fritidshuset går inte att försäkra i en fritidshusförsäkring.

Varje försäkringsbolag har egna försäkringsvillkor med detaljer kring vilka skadehändelser som kan vara föremål för ersättning. Dock bör följande lista över ersättningsberättigade skadehändelser kunna ses som ett exempel på vilka skadehändelser en genomsnittlig fritidshusförsäkring omfattar.

 • Brand
 • Vattenläckage
 • Översvämning och storm
 • Skadegörelse vid inbrott
 • Skadegörelse på grund av vilda djur
 • Stöld
 • Angrepp av skadeinsekter

Ansvarsförsäkring och rättsskydd

Att fritidshusförsäkringen innehåller en ansvarsförsäkring innebär att man som husägare får ersättning för rättegångs- och ombudskostnader om man skulle hamna i domstol kring en tvist som rör fritidshuset eller eventuella servitut. Skulle du råka ut för en stämning ersätter försäkringen eventuella skadestånd.

Att tänka på innan du tecknar en fritidshusförsäkring

Det kan finnas stora skillnader mellan olika försäkringsbolags fritidshusförsäkringar. Det rekommenderas att du jämför ett antal försäkringserbjudanden och också undersöker dina försäkringsbehov innan du tecknar en fritidshusförsäkring.

En annan sak att ha i åtanke är huruvida ditt fritidshus har några särskilda särdrag som kan kräva ett förstärkt försäkringsskydd genom olika tilläggsförsäkringar. Om du av erfarenhet vet att fritidshuset riskerar att drabbas av större angrepp av insekter eller andra skadedjur kan en saneringsförsäkring vara lämplig. Ligger fritidshuset vid vatten och du planerar att använda en mindre båt för fiske och rekreation kan det vara en god idé att teckna en småbåtsförsäkring. Normalt gäller att båten får vara högst sex meter lång och ha en motor på maximalt 15 hästkrafter eller 10 kvadratmeter segel. Det är ofta relativt billigt att teckna dessa tilläggsförsäkringar.

För dig som har ett fritidshus kan det vara tryggt att ha en fritidshusförsäkring. En av de anledningarna till att det kan vara en bra trygghet är just för att man oftast inte är vid sitt fritidshus året om utan att det ofta är säsongsbaserat till antingen sommaren eller vintern. I med att man inte är vid huset året om så kan mycket hända, något som försäkras via en fritidshusförsäkring.

Vad ingår i en fritidshusförsäkring?

Det beror mycket från försäkringsbolag till försäkringsbolag men en grundläggande fritidshusförsäkring brukar ha de nedanstående delarna.

 • Stöld och inbrott
  Om någon tar sig in i fritidshuset och delvis tar saker men också gör sönder till exempel ett fönster på vägen in så är detta försäkrat upp till ett visst ersättningsbelopp när man har en fritidshusförsäkring.
 • Skadegörelse
  Skulle det vara så att någon förstör fönster eller annan exteriör (och interiör) så täcker en fritidshusförsäkring de utgifter som blir till följd för att reparera och åtgärda det.
 • Brand
  Något som kan uppstå på många olika sätt är också brand. Vid ett scenario där delar eller hela fritidshuset brinner så täcker en fritidshusförsäkring de kostnader som krävs för att sanera, reparera och ordna upp fritidshuset till dess tidigare skick.
 • Läckor
  Vid läckor som uppstår till exempel när huvudvattenledningen gått sönder eller liknande så kräver det att man direkt sanerar golvet för att försäkra sig om att ingen fukt finns där som skapar mögel. Detta är något som nästan alltid försäkras via en fritidshusförsäkring.
 • Naturkatastrofer
  Något som inte går att styra över är skador som uppstår till följd av en naturkatastrof. Det kan vara skador som uppstår till följd av översvämning, träd som faller på fritidshuset, en blixt som slår ner i fritidshuset eller takplattor som flyger av. En fritidshusförsäkring kan i vissa fall täcka naturkatastrofer till en viss omfattning.
 • Rättsskydd och ansvarsskydd
  Det kan vara så att du som ägare till fritidshuset blir ställd inför rätta på grund av någonting. I ett sådant scenario betalar försäkringsbolaget rättegångskostnader och eventuella skadestånd som uppkommer till följd av rättegången.

En fritidshusförsäkring varierar något mellan de olika försäkringsbolagen, det finns också många olika tilläggsförsäkringar att teckna då det är mycket individuellt hur ett boende i ett fritidshus ser ut. Bland annat finns det tilläggsförsäkringar till en fritidshusförsäkring som täcker bland annat större summor vid läckage, inbrott, skadestånd och andra belopp. Det beror mycket på hur riskavert man är när det kommer till hur omfattande fritidshusförsäkring man skaffar.

Lämna en kommentar

Forsakringen.se

Hogmalms Media AB
Org.nr: 559132-4347
Ytterbyvägen 5c
442 30, Kungälv

Sidor

Om oss

Kontakta oss

Information

Integritetspolicy

Användarvillkor

Cookies