Transportförsäkring

Zmarta.se är Sveriges största hemsida där du kan jämföra alla olika typer av försäkringar. Tjänsten är helt gratis och det går snabbt att få sina offerter.

Ingen förbindelse & helt gratis

20 anslutna försäkringsbolag

Bäst inom försäkringar

Mycket kan gå fel under en transport, särskilt om varorna transporteras med flera olika transportsätt och över längre sträckor. Skador kan inträffa under lastning och lossning, men även under själva transporten. Risken finns också att varorna förloras genom stöld eller olycka finns. Det finns alltså goda skäl att teckna särskilda försäkringar för varutransporter.

Det är den part som ansvarar för varorna under transporten som ska teckna den traditionella transportförsäkringen. Importörer och exportörer, så kallade tradingföretag samt speditörer som handlar med varor i eget namn är några exempel på företag som bör teckna transportförsäkringar.

I de flesta affärsrelationer brukar man avtala om att risken för skada eller förlust övergår på köparen vid den tidpunkt då köparen tar emot varorna, eller då godset lossas i en lokal som köparen förfogar över. Det är köpeavtalets så kallade leveransklausul som i detalj reglerar parternas inbördes skyldigheter gällande risken.

I köpeavtalet kommer köparen och säljaren även överens om ett försäkringsvärde som ska gälla för varorna. Försäkringsvärdet inkluderar varornas värde den dagen då transporten inleds samt kostnader för frakt och försäkring. Normalt lägger man också till en viss procent i så kallad handelsvinst. Köparen har ju räknat med att få avsättning för varorna och därmed göra en viss vinst.

Transportören själv, om nu transportören och säljaren inte är densamma, tecknar också en försäkring, en så kallad transportansvarsförsäkring – detta för att minska de negativa konsekvenserna av ett från säljaren riktat skadeståndsanspråk. Även ägare av lagerlokaler kan behöva teckna ansvarsförsäkring. Varorna är nämligen i praktiken under transport fram till dess att köparen tar emot varorna.

En annan försäkringstyp som kan bli aktuell när det handlar om transporter av varor är den så kallade transportavbrottsförsäkringen. Skulle en försening av transporten leda till att köparen inte kan sätta igång sin vidareförädling av varorna i rätt tid kan nämligen ganska stora inkomstbortfall uppstå. Med en transportavbrottsförsäkring behöver den försäkrade parten inte ersätta köparen för detta inkomstbortfall.

Forsakringen.se

Hogmalms Media AB
Org.nr: 559132-4347
Ytterbyvägen 5c
442 30, Kungälv

Sidor

Om oss

Kontakta oss

Information

Integritetspolicy

Användarvillkor

Cookies