Kattförsäkring

Som kattägare kan det vara tryggt att ha en kattförsäkring då en katt ofta springer runt ute och hittar på saker som kan göra att katten skadar sig eller rent av dör. I en grundläggande kattförsäkring ingår de nedanstående punkterna som kan återfinnas hos de flesta försäkringsbolag och de flesta olika typer av kattförsäkringar.

 • Undersökning hos veterinär
  Om en katt har skadat sig, beter sig annorlunda eller är sjuk så kan det vara på sin plats med en undersökning hos en veterinär, något som kan kosta väldigt mycket. En kattförsäkring täcker denna kostnad och du behöver aldrig tveka om du ska undersöka katten eller inte när något är fel.
 • Behandling
  Skulle det visa sig vid en undersökning att katten behöver behandlas på något sätt så innefattar en kattförsäkring även de kostnader som uppstår för att veterinären ska operera eller behandla katten. Detta är någonting som kan bli väldigt kostsamt utan en kattförsäkring.
 • Medicinering
  Efter en behandling eller en operation så kan det krävas att man köper medicin, detta är något som veterinären skriver ut och som kattförsäkringen sedan också täcker.
 • Avlivning
  Om katten behöver avlivas till exempel till följd av sina skador eller en sjukdom så står kattförsäkringen för att täcka den kostnaden.
 • Dödsfall och bortsprungen
  Skulle det vara så att katten dör till följd av olycka eller avlivning alternativt att katten springer bort och inte kommer åter så betalar kattförsäkringen ut ett belopp till dig som innehavare av katten och tecknare av kattförsäkringen.

hund och leker jaga tillsammansFör fler bra tips om kattförsäkringar rekommenderar vi ett besök på sajten kattförsäkring.nu där du kan jämföra kattförsäkringar.

Åldersgränser för att teckna kattförsäkring

De flesta försäkringsbolag kräver att katten som ska försäkras är minst cirka sex veckor gammal. Anledningen till åldersgränsen är för att katten inte ska vara så ung att den ännu inte utvecklats tillräckligt för att räknas som en vanlig katt i försäkringsbolagets mening. Det finns också en övre gräns på hur en gammal katt får vara för att man ska kunna teckna en kattförsäkring, denna gräns ligger på runt 7 år lite beroende på försäkringsbolag.

Lämna ett svar