Villaförsäkringar

Hedvig.com är en ny modern utmanare inom försäkringar som fått väldigt goda omdömen hos Trustpilot.com. Här kan du teckna marknadens bästa hemförsäking och skydda din villa, bostadsrätt eller hyresrätt.

4,8 / 5 hos Trustpilot.com

Drulleförsäkring ingår i priset

20 % billigare än konkurrenterna

Ingen bindningstid

Villaförsäkringen är en viktig försäkring för den som bor i en privatägd fastighet, exempelvis en villa eller ett radhus. Medan en hemförsäkring ersätter skador på lösöre och till viss del person, täcker villaförsäkringen mot skador på själva byggnaden och tomten. Med andra ord behöver du som husägare ofta både en hemförsäkring och en villaförsäkring, något som har resulterat i villahemförsäkringar som erbjuds av många försäkringsbolag. Dessa ger generellt ett så gott som heltäckande försäkringsskydd, men det är viktigt att gå igenom villkoren för vad som ersätts, premier och självrisk, eftersom paketlösningar sällan är optimala för alla.

Villaförsäkringen är en av de viktigaste, men också ofta en av de mer krångliga, försäkringar man tecknar. Var därför noggrann med att ta din tid och utvärdera offerter från många olika försäkringsbolag för att se till att ditt hus får bästa möjliga skydd till lägsta möjliga kostnad.

Likt trafikförsäkringen är en viktig del av din villaförsäkring ansvarsskyddet, som träder in om exempelvis ett träd skulle falla på din tomt och skada någon annan eller någon annans egendom. Ansvarskyddet gäller sällan om du medvetet orsakat skadad, till exempel genom att själv såga ner trädet, men i övrigt är skyddet ofta gott och försäkringsbeloppen höga.

En annan viktig del av villaförsäkringen är skydd mot vattenläckor, eller läckage som det ofta benämns i försäkringen. Denna typ av skador är ofta relativt allvarliga, och därmed kostsamma att reparera, och det är därför av stor vikt att ens försäkring innehåller ett gott skydd mot sådana olyckor. Man har också ett eget ansvar i att se till att samtliga vatteninstallationer och allt arbete i våtrum utförs av fackmän, men även om detta krav uppfylls är det inte säkert att villaförsäkringen täcker skador på exempelvis pumpar, rör eller våtskikt. Ofta kan sådana skador istället täckas av rörmokarens försäkring.

Ytterligare ett viktigt skydd i villaförsäkringen är förstås brandskyddet. Hemförsäkringen skyddar mot skador på lösöre vid brand, men det är förmodligen en klen tröst när elden härjat i väggar och tak. Detsamma gäller försäkringsskydd mot skadedjur, som i många fall enkelt kan avlägsnas av experter, men ibland kan orsaka stora skador i väggar och stomme.

Utöver grundskydden som ingår i villaförsäkringen finns en stor mängd tilläggsförsäkringar. Dessa ger mer specifika skydd mot olika typer av skador, och försäkringsbelopp liksom villkor varierar ofta stort från bolag till bolag. Många fastighetsägare väljer att lägga till en allriskförsäkring, som skyddar mot skador som orsakas av ägaren själv, eller dennes familj.

Att jämföra villaförsäkringar

Villaförsäkringen är en mycket viktig försäkring. En omfattande vattenskada eller ett angrepp av hussvamp kan ge upphov till mycket stora kostnader och en brand kan ju helt ödelägga bostaden. En villaförsäkring är ett måste.

Försäkringens omfattning

När du jämför villaförsäkringar ska du först och främst jämföra omfattningen av den och titta noggrant på de enskilda villkoren. Även om villaförsäkringen är en av de absolut vanligaste försäkringarna finns det faktiskt ganska stora skillnader mellan försäkringsbolag så det är inte bara att blunda och peka. Grunderna är desamma i de flesta villaförsäkringar, men du bör kika extra på följande fyra försäkringsmoment:

  • Maximalt åldersavdrag
  • Skydd för hussvamp
  • Ersättning för tät- och ytskikt i våtutrymmen
  • Självrisker (läckage, översvämning, jordskred, med mera)

Priser och rabatter

Det är ganska enkelt att få rabatter på villaförsäkringar. I regel gäller ett listpris för försäkringen som sedan anpassas efter de särskilda förutsättningar som gäller just din villa. Grundpriset kan du normalt inte påverka eftersom det bygger på försäkringsbolagets allmänna beräkningar. Du kan dock få rabatt på priset genom att teckna en eller flera andra försäkringar alternativt flytta över försäkringar. Om du betraktas som ”helkund”, vilket normalt innebär att du har åtminstone villaförsäkring, bilförsäkring och eventuellt också olycksfallsförsäkring eller liknande hos försäkringsbolaget, så kan du ofta få en rabatt på mellan 10-20 procent, antingen endast på villaförsäkringen eller på hela ditt engagemang hos försäkringsbolaget. Om du tecknar villaförsäkringen genom den bank i vilket du har ditt bolån kan det räcka med just bolånet för att du ska få en rabatt.

Du kan spara ett antal hundralappar eller till och med någon eller några tusenlappar per år på att jämföra priser på villaförsäkringar och även förhandla med olika försäkringsbolag. Se bara till att du först har jämfört omfattningen av respektive försäkring så att du inte jämför äpplen och päron så att säga. I den här listan hittar du den bästa villaförsäkringen.

Teckna bäst villaförsäkring

I grunden är en villaförsäkring en så kallad egendomsförsäkring för konsumenter och gäller för fast och lös egendom som försäkringstagaren äger eller är i besittning av. Frågan om besittning medför att försäkringen även omfattar egendom som försäkringstagaren tillfälligt eller mer permanent har förfogande över, även om denne inte står som ägare till ett föremål.

Att hitta den bästa villaförsäkringen är ingen enkel uppgift. Det finns flera viktiga faktorer som påverkar vad som egentligen är den bästa för dig. Smart kan vara att kolla på innehållet samt vilka ersättningsbelopp du kan få. En annan viktig aspekt är självrisken. Ja, som du ser är det flera viktiga aspekter och det gäller att ta så många i beaktande som möjligt.

Två typer av villaförsäkringar

Det finns två olika nivåer på skydd när det handlar om villaförsäkringar. Villabyggnadsförsäkringen ger ett grundläggande skydd mot skador på och i byggnaden. I övrigt har försäkringsbolagen olika villkor för denna typ av försäkring. Det finns möjligheter att göra tillägg till villabyggnadsförsäkringen om man vill få ett bättre försäkringsskydd. Notera att en villabyggnadsförsäkring kan vara ett bra val om du genom ditt fackförbund redan har en hemförsäkring.

Den typ av försäkring som oftast avses när man talar om försäkring av villor och andra fastigheter är dock villahemförsäkringen. Om man talar om villaförsäkringar i allmänhet är det denna typ som avses. Som namnet antyder är villahemförsäkringen en så kallad kombinerad försäkring, med en traditionell hemförsäkringsdel samt en del för egendomsskydd. Tecknar man en villahemförsäkring behöver man inte teckna en separat hemförsäkring.

Försäkringen omfattar andra skador och förluster än de som är direkt kopplade till själva villan och fastigheten, till exempel skada på och förlust av lös egendom i byggnaden och i direkt anslutning till denna. Det är standard att villaförsäkringen innehåller överfallskydd, reseskydd, rättsskydd och ansvarsskydd. På så sätt erhåller försäkringstagaren ett fullgott försäkringsskydd för både egendom och person.

Tilläggsförsäkringar till villaförsäkringen

Det finns stora möjligheter att anpassa sin villaförsäkring för de behov man har. Detta görs genom så kallade tilläggsförsäkringar. Några exempel på tilläggsförsäkringar är fritidsolycksfallsförsäkring, utökad reseförsäkring, drulleförsäkring, småbåtsförsäkring, golfförsäkring och försäkring för saneringskostnader.

Att tänka på när man tecknar villaförsäkring

Det första man ska fundera på är om man genom att göra tillägg till villaförsäkringen kan uppnå ett i princip fullgott försäkringsskydd för egendom och person, utan att behöva teckna flera olika typer av försäkringar. Eftersom villaförsäkringen är en kombinerad försäkringsprodukt är det enkelt att anpassa försäkringen efter de behov man har.

Det andra man bör undersöka är vilket lösöresbelopp man ska välja i försäkringen. Lösöresbeloppet är det sammanlagda värdet på lös egendom och bör beräknas så korrekt som möjligt. Ett lågt lösöresbelopp ger en billigare försäkringspremie, men kan samtidigt innebära att man är underförsäkrad.

En tredje sak som bör undersökas är om man kan få rabatter på andra typer av försäkringar om man tecknar en villaförsäkring. Samlar man sina försäkringar hos ett försäkringsbolag är det nämligen standard att man erhåller vissa rabatter. För fler tips gällande vad som är bra att tänka på rekommenderas ett besök till villaförsäkringar.com.

Jämför för bästa villaförsäkringarna

Du som är villaägare eller planerar att bli villaägare hittar här en matnyttig guide samt prisjämförelseverktyg för att hitta bäst och billigast villaförsäkring anpassad för dig och din villa.

Vad är en villaförsäkring

Här läser du mer om vad en villaförsäkring är och hur den fungerar. Vilka saker tittar försäkringsbolagen på för att avgöra din försäkringspremie?

Hitta billigast villaförsäkring

Följ våran modell för att hitta en billigare villaförsäkring. Att begära offerter från alla tillgängliga försäkringsbolag är en viktig del i att finna den bästa villaförsäkringen för dig.

Lämna en kommentar

Forsakringen.se

Hogmalms Media AB
Org.nr: 559132-4347
Ytterbyvägen 5c
442 30, Kungälv

Sidor

Om oss

Kontakta oss

Information

Integritetspolicy

Användarvillkor

Cookies