Hemförsäkring

Zmarta.se är Sveriges största hemsida där du kan jämföra alla olika typer av försäkringar. Tjänsten är helt gratis och det går snabbt att få sina offerter.

Ingen förbindelse & helt gratis

20 anslutna försäkringsbolag

Bäst inom försäkringar

Hemförsäkringen är den enskilt viktigaste försäkringen för privatpersoner. Den ger nämligen ett grundläggande försäkringsskydd med många olika försäkringsmoment och bör egentligen ses som obligatorisk. Hemförsäkringar kan tecknas både för hyresrätter, villor och bostadsrätter. För villor och bostadsrätter inkluderas momenten i hemförsäkringen med ett försäkringsskydd för själva egendomen.

Hemförsäkringens omfattning

Hemförsäkringen är ett ”paket” av försäkringar, där både egendomsskydd, rättsskydd och ansvarsskydd ingår. Varje respektive hemförsäkring har sina egna egenskaper, men det finns fem saker som är gemensamma. Det handlar om:

Egendomsskydd för lösöre (ersättning vid förlust eller skada genom stöld, brand och liknande)
Ansvarsskydd (skyddet aktiveras vid skadeståndsanspråk)
Rättsskydd (ersättning för en viss del av kostnaden för juridiskt ombud vid tvist)
Reseskydd (gäller i hela världen i minst 45 dagar och ersätter bland annat kostnader för sjukvård)
Överfallsskydd (gäller vid misshandel och liknande händelser)

Viktigt att notera är att egendomsskyddet gäller upp till ett fastställt så kallat lösöresbelopp som du själv bestämmer. Ju högre lösöresbelopp, desto högre försäkringspremie. Det är viktigt att fundera kring detta belopp. Se till att du varken är överförsäkrad eller underförsäkrad. Om du inte har lösöre med något större värde gäller normalt en schablon.

Tilläggsförsäkringar

Om du önskar ett förstärkt försäkringsskydd finns många tilläggsförsäkringar att komplettera med. Alla försäkringsbolag erbjuder exempelvis allriskförsäkring (drulleförsäkring) och utökat reseskydd. Du bör känna till att hemförsäkringen inte innehåller ett moment som omfattar olycksfall så det är klokt att komplettera med en olycksfallsförsäkring för ett mer komplett försäkringsskydd.

För vilka gäller en hemförsäkring?

En hemförsäkring är inte individuell, såsom exempelvis en olycksfallsförsäkring är. I stället är det bostaden som är i fokus. En hemförsäkring gäller i de allra flesta fall för alla personer som är folkbokförda på den adress för vilken hemförsäkringen gäller. Vissa försäkringsbolag kräver att alla personer som ska täckas av försäkringen ska vara namngivna på försäkringsbrevet.

Nio av tio svenskar skyddas idag av en hemförsäkring. Denna viktiga och vanliga försäkring är egentligen en samlingsbenämning för ett stort antal enskilda försäkringar som rör hem, egendom och de familjemedlemmar som bor i hemmet. En hemförsäkring är med andra ord inte alls detsamma som en villaförsäkring, något som många felaktigt tror.

Det finns tre huvuddelar, eller huvudmoment, i en hemförsäkring. I dessa ryms sedan de enskilda försäkringarna och tilläggen. Den första delen är personskadeskyddet. Denna huvuddel rymmer inte olycksfallsförsäkringen, som är en separat försäkring, men väl rån- och överfallsskydd samt reseskydd. Detta är viktigt att känna till: har du ett gott reseskydd genom din hemförsäkring behöver du sällan köpa till det när du exempelvis bokar en flygsemester. Rån- och överfallsskyddet skyddar dig och de andra familjemedlemmarna mot överfall i eller i anslutning till hemmet, och täcker generellt kostnader för kroppsskador, tandskador och dödsfall.

Nästa huvuddel av hemförsäkringen är rättsskyddet och ansvarsförsäkringen, det vill säga de juridiska aspekterna av ert hem och ägande. Dessa försäkringar täcker kostnader som kan uppstå om du som fastighetsägare kommer i tvist med en granne eller annan part kring tomtgränser, markskador eller andra saker, samt om något du gjort som fastighetsägare har åsamkat någon annan skada på person eller egendom. Det juridiska skyddet kan allmänt vara mindre om man bor i en hyresrätt.

Den tredje delen av hemförsäkringen är förmodligen den del som de flesta förknippar med just en hemförsäkring, nämligen egendomsskyddet. Detta skydd består av försäkringar som täcker skador och förluster på lösöre som uppstår till följd av exempelvis inbrott, brand, skadegörelse och stöld. Beroende på vilket försäkringsbolag och skydd du har, kan hemförsäkringen även täcka viss egendom som förvaras i förråd, garage eller andra byggnader i anslutning till hemmet. För exempelvis en sommarstuga måste dock alltid en separat försäkring tecknas.

Som du ser finns det många delar och aspekter av en hemförsäkring som är viktiga att ta hänsyn till. Just eftersom försäkringen innefattar så många delar kan det vara bra att ta kontakt med en försäkringsrådgivare eller använda sig av en jämförelsetjänst för att kunna skräddarsy försäkringen utifrån egna förutsättningar och behov. Om du väljer att göra detta själv bör du ta in så många offerter som möjligt från olika försäkringsbolag för att hitta det som bäst svarar mot dina behov. Undersök också vilka premier och självrisker som föreligger, de kan göra stor skillnad över en längre tidsperiod trots att de vid första anblicken verkar ganska likvärdiga.

Lämna en kommentar

Forsakringen.se

Hogmalms Media AB
Org.nr: 559132-4347
Ytterbyvägen 5c
442 30, Kungälv

Sidor

Om oss

Kontakta oss

Information

Integritetspolicy

Användarvillkor

Cookies