Vad är låneförsäkring?

Zmarta.se är Sveriges största hemsida där du kan jämföra alla olika typer av försäkringar. Tjänsten är helt gratis och det går snabbt att få sina offerter.

Ingen förbindelse & helt gratis

20 anslutna försäkringsbolag

Bäst inom försäkringar

Att ta ett lån kan kännas osäkert. Vad händer om du inte kan betala tillbaka? Kommer du riskera att bli av med din bostad om du drabbas av sjukdom och inte kan göra återbetalningar? Med ett låneskydd eller en låneförsäkring kan du komma ifrån den här oron.

Låneskydd eller låneförsäkring?

Låneskydd och låneförsäkring är två ord som står för samma sak. Det handlar om en försäkring som gör det möjligt för dig att betala av på ditt lån även om du blir sjuk, drabbas av en olycka, blir arbetslös eller om du råkar ut för att den du tagit lånet tillsammans med dör. Den här sortens försäkringar kan vara utformade på lite olika sätt, så det kan vara bra att läsa villkoren för att veta vad som egentligen ingår. Försäkringarna har alltid vissa krav för att det ska gå att teckna dem. Det brukar också finnas en kvalifikationstid och en karenstid. Kvalifikationstiden innebär att du måste ha haft lånet en viss tid innan försäkringen kan börja gälla. Undantag från det kan finnas om det är ett dödsfall som inträffar. Karenstiden handlar om hur länge du behöver vara sjuk, arbetslös eller få en försämrad betalningsförmåga innan försäkringen kan användas. Det brukar vara minst 30 dagar, ibland längre än så.

Låneförsäkring vid bolån

Med ett bolåneskydd kan du bli tryggare med att du inte riskerar att behöva flytta även om något oväntat skulle hända. Ett bolåneskydd kan omfatta både en livförsäkring och en sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, men i vissa fall är det uppdelat i olika försäkringar. En livförsäkring gäller vid dödsfall och sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen gör att du kan få ut ersättning om du skulle förlora din inkomst på grund av sjukdom, en olycka eller arbetslöshet. En livförsäkring brukar ge en stor summa som betalas ut vid ett enda tillfälle. En sjuk- och arbetslöshetsförsäkring gör det istället möjligt att få ut en liten summa varje månad, som garanterar att du har råd att bo kvar i din bostad.

Låneskydd vid privatlån

Även om den vanligaste sortens låneförsäkring är bolåneskydd går det att få liknande försäkringar som gäller för återbetalning av andra sorters lån. Upplägget är ungefär detsamma. När du tar ett lån kan du skaffa en försäkring som gör att du inte behöver oroa dig för att det ska hända något som gör att du inte har råd att göra dina avbetalningar. Får du minskade inkomster på grund av arbetslöshet, sjukdom eller en olycka kan det vara till stor hjälp. Beror den minskade betalningsförmågan på ett dödsfall kan du antingen få ut en ersättning, eller så gör försäkringen att du helt slipper betala lånet. Vilket som gäller beror på vad det är för försäkring och hur villkoren för den ser ut.

Vilka krav brukar finnas?

Olika försäkringsbolag kan ställa olika krav på dig som vill skaffa ett låneskydd. För att veta vad som gäller måste du läsa villkoren för den aktuella försäkringen. Några krav som är vanliga att ställa är att den som tecknar försäkringen är minst 18 år och folkbokförd i Sverige. Du ska vara frisk och inte ha fått något besked om en sjukdom eller diagnos. Du behöver dessutom omfattas av Försäkringskassans skydd. Du ska ha en tillsvidareanställning och inte ha fått något besked om uppsägning. Ofta krävs det att du haft din tillsvidareanställning under en viss tid, till exempel under sex månader, innan det går att skaffa försäkringen. Det kan finnas en övre åldersgräns, framför allt om det ingår ett skydd vid dödsfall. Den övre åldersgränsen är ofta 65 år, men kan också vara lägre.

När går det att få ut ersättning?

Även villkoren för när det går att få ut ersättning från försäkringen kan skilja sig åt. Det vanliga är att det krävs minst 50% nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycka för att det ska gå att få pengar från försäkringen. Nedsättningen måste också ha pågått minst en månad. Vissa försäkringsbolag har längre karenstid och kan kräva en högre procents nedsättning av arbetsförmågan. Vid arbetslöshet brukar det också vara minst 50% som gäller, men det kan vara mer. Även där finns det en karenstid innan du kan få ut ersättningen. När det gäller ersättning efter ett dödsfall krävs det att en person dött. Ibland behöver det vara en person som tagit lånet tillsammans med dig, ibland räcker det med att det är en annan person i samma hushåll vars inkomst påverkar hushållets betalningsförmåga.

Forsakringen.se

Hogmalms Media AB
Org.nr: 559132-4347
Ytterbyvägen 5c
442 30, Kungälv

Sidor

Om oss

Kontakta oss

Information

Integritetspolicy

Användarvillkor

Cookies